Menü betöltése...
»Utazás»MC-BUBU utazási blogja»Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 40 - Bennek falu (Béndekpuszta)
Bejelentkezés
Várj...
E-mail:
Jelszó:
Bejelentkezés
Adatok mentése...
Helyszín

MC-BUBU utazási blogja
188  1  0

Magyarország

Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 40 - Bennek falu (Béndekpuszta)

8694 Hács

2019. augusztus 30. péntek 19:56
 46°39'41,866"N   46,661490
 17°43'01,584"E   17,716968

9  8  1  0  0

Béndek a somogyi rengeteg közepén, Hács község mellett található. Lakói a múlt század második felében végleg elhagyták. Azóta csak az 1857-ben épült klasszicista templom és a mellette lévő gótikus templom romjai emlékeztetnek az egykori falura. A kora gótikus egyhajós, keletelt templomból ma már csak pár oldalfal töredéke és egy boltív látszik. A romok mellett egy edényégető medence maradványait tárták fel, és előkerült a Wulfila gót betűs Újtestamentum fordításának töredéke is. Minden év szeptemberének harmadik szombatján megtartják az elszármazottak találkozóját, a béndeki búcsút, melynek keretében Istentiszteletet is tartanak.

A falu plébániájának legkorábbi írásos emléke egy 1237-es felsorolás, ami a somogyi főesperesség 176 plébániája mellett említi a béndeki plébániát is. Béndek a XIII. században néptelenedett el először, a tatárjárás során. Akkori lakóiról nem tudunk. A települést először 1331-ben említik, Terra Bendek alakban. Ekkor Szécsényi Tamás erdélyi vajda Bennek birtokosa, aki I. Károly királynak nyújtott érdemeiért kapta jutalmul. Az iktatás során Hench fia, János mester, Kornys és officiálisa tiltakoztak, ezért a feleket királyi jelenlét elé idézték, ahol szeptember 3-án Hench fia, János a tiltakozását visszavonta. 1331. okt. 8.-án megtartották a birtok határjárását. Később a fia, Szécsényi Kónya, majd az ő fiai, Frank és Simon mesterek tulajdona lett. 1388.08.09-én arról hallunk, hogy Zs. a Szécsényi Konya bán fiaitól csere útján megszerzett Somogy vármegyei Bennek királyi birtokot Mária királynő, a prelátusok és bárók hozzájárulásával, Kanizsai János fia Miklós tárnokmesternek adja. 1392.11.29-én Kővágóörsi György két budai házát cseréli el Kanizsai Miklós tárnokmester Bennek nevű birtokával. 1397.06.15-én a somogyi konvent előtt Kővágóörsi György esztergomi várnagy Bennek birtokát tartozékaival 2800 aranyforintért eladta Kanizsai János fiainak, János esztergomi érseknek, Miklós tárnok- és István ajtónállómestereknek.

1407. évben, Szent Egyed napján Twli Bálint familiárisaival megölt egy Péter nevű Benneki jobbágyot, aki a nyílt úton hazafelé tartott, és tőle rabló módjára elvette javait. Kanizsai Miklós özvegye a gyilkosság miatt ítéletet kért. Ezzel összefügghet, hogy Kanizsai Miklós özvegye Bennek-i népeivel és jobbágyaival erőszakkal elvezette Twli János fia, Bálint két jobbágyát. Fentiekről Rozgoni Simon országbíró ítéletleveléből tudunk, amely 1409.06.14-én kelt Somogy vármegyének királyi megbízásból tartott közgyűlésén. 1409.08.04-én a zalai konvent előtt Kanizsai Miklós özvegyének az ítélet szerint 25-öd magával tisztítóesküt kellett letennie, hogy Benneki népeivel Twli Bálint Thwl-ban lakó két jobbágyát nem vezette el. Kanizsai Miklós özvegye Szent György 20. napján, május 13-án a zalai konvent előtt ötvened magával arra tette le az esküt, hogy Twli elkövette a gyilkosságot és rablást. Twli Bálintot a Zalai konvent elmarasztalta, és birtokaitól megfosztotta. Erről Pereni Péter országbíró 1416.06.14-én kelt ítéletlevele tájékoztat minket.

1445. február 6-án zálogjog címén Bennek birtokosa Bakonoki Thwrek László és családja lett, majd 1446.11.11-én a Kapornaki konvent előtt megjelent Kanizsai Tárnok mester, Dictus János fia, Imre, másrészt Bakonoki Twruk László, Kanizsa vár várnagya. Ekkor Kanizsai Imre elmondta, hogy amikor Cilia comese és a Marczaly urak Kanizsa várát több napon át ostromolták, majd, amikor ő Rozgoni Renoldusnak, Osvaldnak és Jánosnak a fogságában volt, és a Rozgoniak nagy hatalommal és sereggel körülzárták Kanizsa várát, Twruk László azt több mint 7 hónapon át védelmezte, és bár közben sok familiárisát elvesztette, és maga is súlyos sebeket szenvedett, a várat a támadókkal szemben megvédte. Kanizsai Imre a hűséges szolgálatok jutalmazásául, és a 2000 arany forintért, amelyeket a vár védelmére és az őrség fizetésére fordított a sajátjából, Twruk Lászlónak és feleségének, Lúciának és két fiának, Jánosnak és Mihálynak, meg leányának, Margitnak adományozta örök tulajdonul Bennek nevű birtokát annak összes tartozékával, megígérve, hogy megvédi őket annak a birtokában mindenkivel szemben, és ha ezt nem tudná teljesíteni, akkor joguk van Kanizsa vár tartozékaiból másutt választani hasonló értékű birtokot. Ha Twruk László és élő családtagjai utódok nélkül halnának el, a birtok visszaszáll Kanizsai Imrére illetőleg utódaira. Nevezettek beiktatását Bennek birtokba a Budai káptalan által kiküldött Chernel László fia, Imre királyi ember és Kalosi Jakab mester kanonoktársa hajtotta végre minden ellentmondás nélkül 1447. június 15-én, Paloczi László országbíró 1447.05.24-én kelt statuálást elrendelő levelének megfelelően.

Pathi Török László halála után özvegye, Lucia és családja a köztük megosztott Bennek birtokot 1474.10.30-án a fehérvári keresztes konvent előtt 1200 magyar aranyforintért zálogba adták a fehérvári káptalannak, amelyet Labadi István és Fehérvári Egyed mesterek, a fehérvári nagyobbik egyház kanonokjai képviseltek, és a káptalant Bennek birtokában mindenki ellen megoltalmazzák, amit ha nem tennének, a káptalan ellenében hatalombajban pervesztesekké válnak, ha pedig Thewrek László fia, János a fentiek ellen tenne, akkor az egyezség megsértéséért a káptalan János és örökösei ellen járjon el, nem pedig Lucia, Gothárd és László és örököseik ellen. 1486-ban Pathi Török László Enyingi Török Ambrus hozzájárulásával Bennek és birtokai felét testvérének, Bornemisza János királyi kincstárnoknak adományozta, aki részére a királytól kijárta hűtlensége bocsánatát, és így megmentette feje elvesztésétől. Fentieket Mátyás Király 1487.01.05-én átírta és megerősítette. 1487 végén Tholnai Bornemisza János mester, királyi vicetárnok ezeket a birtokokat visszaadományozta Török Lászlónak.

A XV. század végén Orbán egri püspök Bornemyza Jánosnak Bennek birtokát és Penthekheli birtokrészét elfoglalta, és Bornemyza Jánost fővesztéssel, akasztással fenyegette. János félelmében, hogy fejét mentse, az országból a rómaiak királyához, Miksa császárhoz menekült. Baynai Both András rövid időre kiragadta ezeket a birtokokat a püspök kezéből, majd Orbán püspök halála után Bátori István országbíró tette rájuk a kezét, és Bornemyza Jánosnak hazatérése után azokat visszaadta. II. Ulászló király utasítása értelmében 1492.08.26-án a somogyi Szent Egyed monostor konventje tárgyalást rendelt el, majd következő év április 30-án, zárt formában kiállította ítéletlevelét. Az ebben foglaltak végrehajtására a konvent Dawothi Bako András királyi emberrel kiküldte a maga emberét, István szerzetest hites bizonyságul, akik hazatérvén jelentették, hogy Szent Jakab apostol ünnepének 26. napján Somoghwar mezővárosba, a megye ítélőszékének helyére Bennek és Penthekhel birtokok összes szomszédait, a Somogy megyebeli birtokos nemeseket egybehívták. Őket Isten, a király és a szent korona iránt tartozó hűségükre külön-külön és egyenként megeskette, és megkérdezték, hogy néhai Orbán egri püspök és testvérei Bennek és Penthekhel birtokot Bornemyza Jánosnak Miksa római királyhoz való csatlakozása előtt is birtokolták-e vagy sem. A tanúkihallgatás, igazságkeresés és köztudomány lefolyását Szent Mihály arkangyal most következő ünnepének nyolcadára jelentik a királynak, visszaküldve egyidejűen Bátori István országbíró ítéletlevelét.

A XVI. században több fegyveres támadás érte Benneket a törökök részéről. Ekkor elpusztult a temploma is. A legenda szerint 1590 körül, egy török portya alkalmával a falu lakosságának nagy része a templomba menekülve keresett menedéket, de a törökök rájuk gyújtották a tetőt. Mindenki bennégett, és a kint maradtakat kardélre hányták. Néhány szerencsésnek sikerült elmenekülnie, de ők többé nem tértek vissza, és Béndek újra elnéptelenedett. A falu a XVIII. század elején újra népesedett, és főleg cselédeknek adott otthont. A XIX. század közepén nagyobb mérvű, szervezett betelepítés során németeket és magyarokat költöztettek ide, és felépült az új templom is. A faluban és környékén először 1949-ben, majd 1956-57. években folytak régészeti feltárások, amikor több értékes lelet is előkerült.

Az újkori települést 1983-ban hagyta el utolsó lakója, és a környék pusztulni kezdett. Az erdő visszavette a falut területét, és az épületek romlásnak indultak. Ezután a házakat lebontották, és anyagukat elhordták. Pár évvel ezelőtt a lelkes Lengyeltóti kántor, Molnár Zoltán helyi civilekkel elhatározta, hogy a szűkös anyagi lehetőségeiket kihasználva megmenti a falu megmaradt két templomát a végső pusztulástól.

Eltűnt Árpád kori vagy középkori falvaink 40 Bennek falu (Béndekpuszta)
[Hibabejelentés]
Oszd meg ezt a helyszínt: Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 40 - Bennek falu (Béndekpuszta)

Facebook

Twitter

Viber

Messenger

WhatsApp

Telegram

Skype

Blogger

Flipboard

LinkedIn

Reddit

Buffer

E-mail

Gmail
TOP 12 utazási blog
Legszebb útvonalak
Séta Kuredu szigetén
Tündüs & zo- útvonala 21 helyszínnel
Séta a Plitvicei-tavak Nemzeti Parkban
Tündüs & zo- útvonala 8 helyszínnel
Kaukázus
kalandutazo útvonala 6 helyszínnel
Bali, Gili Air
zsumol4 útvonala 8 helyszínnel
Brüsszel - London - Párizs
Kriszti útvonala 24 helyszínnel
Séta Poreč-ben
Tündüs & zo- útvonala 9 helyszínnel
Jég és tűz országa - Izland
zsumol4 útvonala 23 helyszínnel
Kővárosok szigete - Málta
zsumol4 útvonala 16 helyszínnel
Séta Pula-ban
Tündüs & zo- útvonala 7 helyszínnel
Eső nélkül - Anglia
zsumol4 útvonala 23 helyszínnel

Hamarosan kezdődik a TV-ben


RTL Klub
22:20 Barátok köztMagyar filmsorozat (2019) (9557-9558. rész)

TV2
22:30 Extrém ActivityGame-show (2016)

film+
23:30 Megérint a halálAmerikai akcióthriller (1995)

Cool
22:00 Gyilkos elmék: A bűnös negyedAmerikai–kanadai krimisorozat (2013) (X. évad 22. rész)

Viasat 3
23:20 A gömbAmerikai sci-fi akciófilm (1998)

Mozi+
23:00 Vitathatatlan 3.Amerikai akciófilm (ismétlés) (2010)

RTL II
22:25 Showder KlubVidám show-műsor (2018) (. évad 4. rész)

SuperTV2
22:00 Ázsia Expressz 2.Utazós-reality (2017)

Paramount Channel
23:20 SzextúraAmerikai kalandfilm (2008)

Duna Televízió
22:30 KenóJáték
Athén23% kedvezmény!1990 Ft helyett: 1532 Ft
Szavazz erre a helyszínre
Szavazz Te is, hogy neked mennyire tetszett ennek a helyszínnek a bemutatása!
0/5
Még nem érkezett szavazat.
Másolás
Ha tetszik ez a helyszín, akkor másold át az adatait a saját bakancslistádba! Ha még nem lenne, akkor itt készíthetsz egyet: új bakancslista létrehozása.
Bakancslista:
 
Adatok másolása
Várj...
Saját utazási blog
Készíts Te is egy utazási blogot!
Tedd közzé, hogy merre jártál a nagyvilágban, vagy hozz létre egy bakancslistát és gyűjtsd össze, hogy hova szeretnél még eljutni!
Bánszegi Katalin
Legendák földje - Ciprus
23% kedvezmény!3250 Ft helyett: 2502 Ft
Horvátország útikönyv23% kedvezmény!2490 Ft helyett: 1917 Ft
Élménygyűjtő - Barcelona - 100 csalogató ötlet23% kedvezmény!3590 Ft helyett: 2764 Ft