Menü betöltése...
»Információ»Felhasználási feltételek
Bejelentkezés
Várj...
E-mail:
Jelszó:
Bejelentkezés

awilime szabadidő magazin felhasználási feltételei

A jelen felhasználási feltételek az Animare Software Kft. (7634 Pécs, Mária dűlő 11.; Cégjegyzékszám: 02-09-067267; Adószám: 12563920-1-02; a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett, www.awilime.com címen elérhető weboldal igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minősül a weblap látogatója, aki a webhely bármely szolgáltatását igénybe veszi, akár regisztráció nélkül is.
Felhasználói tartalom (szöveg, kép) közzétételéhez csak jelen szabályzat megismerése, elfogadása és a szabályzatban foglaltak betartása mellett van lehetőség.
Szolgáltató bármikor jogosult a felhasználási feltételek módosítására. Erről felhasználót weblapjain keresztül értesíti.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webhely bármely tartalmi elemét, bármely funkcióját bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Szolgáltatás használata

Tilos bármilyen olyan program vagy egyéb megoldás használata, amelyet a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett, vagy amely veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
A szolgáltatás, valamint a webhelyen elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
A webhelyen nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik félnek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben Felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket.
Bizonyos szolgáltatások csak előzetes regisztráció és bejelentkezés után érhetőek el. Regisztrációhoz email cím és jelszó szükséges. Felhasználó bármikor kérheti a regisztrációjának és minden feltöltött adatának végleges és visszavonhatatlan törlését. Egy személy csak egyszer, egy email címmel regisztrálhatja magát. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy többszöri regisztráció esetén törölje a felhasználó összes regisztrációját.

Felhasználói tartalom közzététele

Felhasználó jogosult a szolgáltatás segítségével tartalmat (szöveg, kép, videó) közzétenni Szolgáltató webhelyén. A közzétett tartalomért kizárólagosan felhasználó viseli a teljes körű felelősséget.
Felhasználó bármikor eltávolíthatja az általa közzétett tartalmat.
Szolgáltató jogosult a közzétett tartalmakat bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül is eltávolítani a webhelyről.
Felhasználó nem tehet közzé olyan tartalmat (szöveg, kép, videó) mely:
- szerzői jog által védett anyag, illetve más szellemi tulajdonához fűződő jogot sért
- más személyekről készült kép, akik nem adták beleegyezésüket a fényképük közzétételéhez
- bármilyen módon sérti más személyiségi jogait
- pornográf vagy felnőtt tartalom
- szerencsejátékkal, kaszinóval kapcsolatos tartalom
- egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom
- erőszakosságot ábrázoló vagy fegyverrel, terrorizmussal kapcsolatos tartalom
- drogokhoz, gyógyszerekhez, szeszesitalokhoz, dohányipari termékekhez kapcsolódó tartalom
- egyéb illegális tartalom
A közzétett tartalom ne sértse az általánosan elfogadott normákat, tartalma ne legyen közízlést sértő, becsületsértő, fajgyűlölő, erőszakos, zaklató vagy bármilyen más okból kifogásolható.
A közzétett tartalom bárki számára hozzáférhető az interneten. Ne töltsön fel olyan képet, ne tegyen közzé olyan szöveget, melyet nem szeretne, hogy más is meglásson.

Felelősség

Szolgáltató törekszik arra, hogy a webhelyen elérhető szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban ennek pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webhely közvetített tartalmának pontosságáért. Például a TV műsor tartalmát az adott TV csatorna készíti, Szolgáltató csak közzéteszi. Annak tartalmáért, hitelességéért, pontosságáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A szolgáltatás használatáért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

ÁSZF

További információk az általános szerződési feltételekben.

Adatvédelem

A személyes adatok védelméről az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.